Meti Cars B.V.B.A.

Ontdek Onze Wereld van Auto's

Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten gesloten tussen Meti Cars B.V.B.A. (hierna aangeduid als “Meti Cars”) en haar klanten in België.

2. Aanbod en Prijzen

2.1. Alle prijzen vermeld door Meti Cars zijn inclusief BTW en andere toepasselijke belastingen, tenzij anders aangegeven.

2.2. Meti Cars behoudt zich het recht voor om prijzen en specificaties op haar website en andere verkoopkanalen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Bestelling en Betaling

3.1. Een bestelling wordt geacht te zijn geplaatst wanneer de klant akkoord gaat met de aangeboden prijs en voorwaarden.

3.2. Betaling van het voertuig dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Meti Cars accepteert verschillende betaalmethoden, zoals overboekingen en contante betalingen.

4. Levering en Eigendomsoverdracht

4.1. Het risico van verlies of schade aan het voertuig gaat over op de klant op het moment van levering.

4.2. De eigendomsoverdracht van het voertuig aan de klant vindt plaats na volledige betaling van de aankoopprijs.

5. Garantie

5.1. De garantievoorwaarden voor voertuigen worden bepaald door de fabrikant en kunnen variëren per merk en model.

5.2. Meti Cars verbindt zich ertoe om de klant te informeren over de garantievoorwaarden die van toepassing zijn op het gekochte voertuig.

6. Annulering en Terugbetaling

6.1. Annulering van een bestelling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Raadpleeg Meti Cars voor specifieke annuleringsvoorwaarden.

6.2. Terugbetalingen worden verwerkt volgens de geldende Belgische wetgeving.

7. Geschillen en Toepasselijk Recht

7.1. In geval van een geschil tussen de klant en Meti Cars, zal eerst worden gestreefd naar een minnelijke schikking.

7.2. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf 5 oktober 2023 en kunnen worden herzien en bijgewerkt door Meti Cars zonder voorafgaande kennisgeving aan de klanten. Klanten worden aangeraden om de laatste versie van de voorwaarden te raadplegen voordat ze een aankoop doen.